Bodylogga2.png

Gym & Sports Club
Kyrkvägen 4c, 19630 Kungsängen

Telefon: 08 5817 2013 

info@bodydiscipline.se

Bankgiro: 111-9924

BG Atletklubben: 514-3482

Öppettider:

Alla dagar   05.00 - 23.00

Bemannat varje vardag 16.00 - 20.00

         Antal besökare

       

Hem Aktuellt Utbud Medlemskap

  

Student- och pensionärsrabatt.

Vi ger heltidsstudenter och heltidspensionärer rabatt. Det gör vi för att vi vet att det ibland kan vara 

svårt att få ekonomin att gå ihop och då vi tycker att också studenter/pensionärer bör styrketräna. 

Det har alltså inte med ålder att göra utan med den livssituation man befinner sig i. 

Är man inte heltidsstuderande eller pensionär utan annan försörjning så har man således inte rätt 

till rabatt.

Det är också medlemmens skyldighet att snarast meddela oss om förändringar som inte längre ger medlemmen rätt till rabatt.


Dessa regler gäller formellt för studenter:

Medlemskapet student gäller för alla studenter som kan visa ett giltigt terminsintyg, även studenter på gymnasienivå.

För att kunna teckna medlemmskapet student krävs det att du kan visa upp ett av följande:

  1. 1.    Utbetalningsplan från CSN för studier på heltid.
  2. 2.    Annat intyg från CSN som bekräftar rätt till studiemedel.
  3. 3.    Studentkortet med SAS/SJ-logotyp (vilket indikerar att du är heltidsstudent).
  4. 4.    Utdrag från register (normalt LADOK) som bekräftar att personen tagit minst 15 högskolepoäng föregående termin (alt 30 poäng för föregående läsår), kombinerat med terminsräkning eller terminskort som bevisar att personen studerar även innevarande termin.
  5. 5.    Forskare/doktorander måste visa intyg (dessa kan variera, varför endast Janne eller Linn får acceptera ett sådant).
  6. 6.    Intyg från skolan att personen studerar minst 75%

Studenter som inte uppfyller villkorenovan eller studerar mindre än 75% kan inte teckna medlemskapet 

student.

                                             Student.jpg


Dessa regler gäller för pensionärer:

Pensionärsrabatt får man när man har slutat jobba och har sin enda försörjning från diverse pensioner. Vår ambition är att hjälpa pensionärer att ha råd med gymträning då vi tycker att det är mycket viktigt för att bibehålla den fysiska förmågan. Om det kan man läsa mer på andra sidor här på hemsidan.

Förtidspension/sjukpension gäller förstås också men måste då kunna styrkas.  

Tanken är att vi ska försöka hjälpa de som pga ålder eller sjukdom inte kan jobba eller försörja sig som andra. Det har, som sagt, inte med ålder att göra utan om livssituation.

T.ex. driver man ett vinstrikt företag och är åttio år gammal så har man såklart inte rätt till pensionärsrabatt. Det är inte dem vi vill stödja. Här är vi lite beroende av medlemens ärlighet och det kommer säkert fungera alldeles utmärkt.     

Ändra den här texten genom att kli

Hem Aktuellt Utbud Medlemskap

cka på "Redigera"

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"