Bodylogga2.png

Gym & Sports Club
Kyrkvägen 4c, 19630 Kungsängen

Telefon: 08 5817 2013 

info@bodydiscipline.se

Bankgiro: 111-9924

BG Atletklubben: 514-3482

Öppettider:

Alla dagar   05.00 - 23.00

Bemannat varje vardag 16.00 - 20.00

         Antal besökare

       

Hem Aktuellt Utbud Medlemskap

  

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

Hur och när kan jag frysa mitt medlemskap?

Våra medlemmar som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemsskap under viss tid, kan frysa sitt medlemskap kostnadsfritt mot intyg.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet och jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemsskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlemmen styrka detta med intyg.

Frysning av medlemskapet vid resa mer än 90 dagar, studier eller värnpliktstjänstgöring ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar.

Giltiga intyg

Sjukdom/skada: Läkarintyg/utlåtande av sjukgymnast

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Resa i mer än 90 dagar: Tur och returbiljett, adressändring eller dylikt

nn

Hem Aktuellt Utbud Medlemskap

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"