Bodylogga2.png                                                        

                                            

Våra öppettider:

Alla dagar 07.00 - 22.00

Lördag 08.00 - 20.00

Söndag 10.00 - 22.00

Alltid bemannat!

Dopingpolicy

All hantering av dopingpreparat är förbjuden i Sverige. Det finns ett regelverk för vilka preparat som är förbjudna, dess gränsvärden samt eventuella påföljder för brott mot dessa regler.

Bodydiscipline vill bestämt avråda dig från att befatta dig med otillåtna preparat. Att göra så är ett brott mot gällande lagar och regler och innebär således omedelbar avstängning från träning på Bodydiscipline Gym & Sports Club.

Läs mer om doping på följande länkar:

www.karolinska.se/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Klinisk-farmakologi/Dopingjouren/

www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Darfor-ar-doping-forbjudet/